Fältheraldik

Fältheraldik kräver framför allt stark röst och uthållighet. Stark röst därför att den måste höras över ett större område varav hälften ligger i motvind, och uthållighet för att räcka en hel tornering.

Skaffa medhjälpare, helst flera så att ni kan turas om att presentera kämparna och kan vila rösten och fukta strupen emellanåt.

Håll god kontakt med tornejklerken. Ett effektivt sätt är att tornejklerken ger härolden ett par kort med kämparnas namn. Därpå letar härolden upp kämparna och meddelar att de står på tur, går in i listen när de föregående kämparna lämnat den, och ropar ut kämparnas namn. Börja med den som har högre rang och/eller titel, om den står angiven på kortet. Använd bara den högsta av titlarna om kämpen har flera, undvik ’titelkataloger’.

Utropet kan låta ungefär: ”Mina damer och herrar, i nästa kamp ser vi Hertig Hugo möta Jonnie Newbie.” Därefter vänder du dig till kämparna med ett ”Mina herrar, stig in i listen” (om de nu inte redan gjort det).

Sedan vidtar hälsandet. Börja med: ”Hälsa Drachenwalds kronor!” Buga i riktning mot kronorna eller tronstolarna så att kämparna ser åt vilket håll de skall vända sig. Därpå kommer ”hälsa Nordmarks furstepar”, och motsvarande procedur. Om fursteparet men inte kungaparet är närvarande, så gå direkt till ”hälsa fursteparet”.

Fortsätt sedan med: ”Hälsa den dam/herre för vars ära ni strider i dag.” Förhoppningsvis vet de var deras respektive befinner sig, hursomhelst behöver inte du tänka på det. ”Hälsa er ärade motståndare” brukar de flesta också klara själva. Sedan uppmanar du dem att ”För ära och heder, hör marskarnas kommando”, och backar kvickt ut ur listen.

Ofta brukar hälsningsproceduren förkortas till dam/herre och motståndare efter den första rundan i torneringen.

Vänta tills marskarna pekat ut vinnaren innan du annonserar: ”Seger till (vem det nu blev)”. Sedan lämnar du korten till tornejklerken och talar om resultatet om denne inte redan uppfattat det, och får ett par nya kort. Leta upp de nya kämparna och gör dig beredd. Letandet underlättas om kämparna förutom sina namn ritat dit sitt sköldmärke på kortet (!).

På det här sättet kan tre häroldar räcka en hel tornering utan att någon av dem behöver fördärva sig. Tänk på att se till att du får tillräckligt med vätska. Vattenbärarna brukar hälla vatten på kämparna, men glömmer lätt häroldarna. En hatt och ordentligt med solskyddskräm kan också vara nyttigt om det är en het sommardag.

I bland brukar närvarande kronor önska att kämparna presenteras för dem innan torneringens början. Då skall de deltagande stiga fram och knäfalla inför tronerna i rangordning medan härolden ropar ut deras namn. Även här kan kort med kämparnas namn och titlar, och deras damers/herrars, vara till god hjälp om man har lika dåligt minne som jag. Kronorna säger sedan några uppmuntrande ord till kämparna, antingen direkt eller när samtliga samlats, och sedan tågar deltagarna ut. Kämparna går att förbereda sig och deras respektiver sätter sig på åskådarplats.

I sådana fall brukar den kortare hälsningsceremonin ovan användas vid varje match.