Festheraldik

Festhärolden har ett litet udda jobb: Han eller hon ropar ut vilka rätter som står i tur att serveras, och vad de innehåller så att personer med matallergier vet vad de skall undvika. Ett nära samarbete med kökshövdingen är alltså väsentligt för att rätt kunna utföra denna syssla. Stark och uthållig röst är en fördel eftersom festhallar gärna blir högljudda, mer och mer efter vad festen framskrider…

Skålar är ett särskilt kapitel. Ofta sker skålandet i rangordning: Den med högst rang utbringar den första skålen, därefter den näst högsta och så vidare. Naturligtvis utbringar inte konungen eller drottningen en skål för sig själva! Då får någon annan träda in, oftast den äldste närvarande ämbetsmannen, men i bland festhärolden.

Den första skålen på en fest skall alltid utbringas för regenterna. Den formuleras ungefär: ”Skål för ___ och ___, kung och drottning av Drachenwald!” Höj bägaren och lägg till: ”Deras majestäter!” Här torde festdeltagarna svara: ”Deras majestäter!” och dricka.

Nästa skål är för fursteparet av Nordmark. Den formuleras på liknande sätt: ”Skål för ___ och ___, furste och furstinna av Nordmark! Deras högheter!”.

En specialitet här i Nordmark är skålen för själva Nordmark. Då fattas bägaren i vänster hand, och ropas ”Skål för Nordmark! För Nordmark!”.

Efter Nordmarks skål kommer turen till damernas (utbringad av en herre) och herrarnas (gissa!). En skål för Drömmen brukar avsluta det officiella skålandet. Härefter vidtar ett allmänt skålande till höger och vänster för kantoner, och hushåll, och krig och fred, och jag vet inte vad.

En annan uppgift som ibland faller på festhärolden är att dekorera festhallen. Detta brukar jag med varm hand överlåta på någon annan, helst någon lång som inte behöver en stol för att hänga upp baneren. Se bara till att baneren hängs med rätt sida fram. Om baneret hänger rätt skall flaggstångskanten vara till vänster, eller sinister som det heter på heraldiska. Om flaggan hängs med frånsidan utåt blir ju vapnet spegelvänt! Gonfannoner som bara har en sida, och pinnen i överkanten, blir ju automatiskt rätt.