Ordnar och utmärkelser

Det mesta av denna text är hämtad från Gotviks webbsida, sammanställd av Aelfwynne of York.

För att visa uppskattning och belöna folk i SCA delar vi ut ordnar och utmärkelser.
Kungligt pärskap är något man får efter att ha varit sittande krona. Har man suttit som kungapar en gång får man till exempel titeln Greve/Grevinna tillsammans med ett Patent of Arms.
I en pärorden/pärskap väljs personer in i samråd mellan en regent och ordensmedlemmarna.
Övriga utmärkelser delas ut av regenten ensam.

Vem som helst i föreningen kan rekommendera att någon ska få en orden eller utmärkelse, och det finns en mängd olika sådana för olika nivåer i organisationen. De delas ut vid hov, och man får dem oftast i form av ett vackert kalligraferat och illuminerat ordensbrev, som läses upp av härolden. Samtliga innehavare av utmärkelser skall stödja sittande kronor med råd och arbete samt uppmuntra arbete inom det område som berör utmärkelsen ifråga. De ska även vara redo att föreslå värdiga kandidater för uppföljelse och belöning.

Det finns tre olika huvudområden som en utmärkelse/orden kan tillhöra:
Tjänst
En utmärkelse för tjänst får man för att man arbetat och gjort mycket för föreningen. Man kan ha skött ett ämbete mycket dugligt, eller ordnat väldigt lyckade evenemang.
Konst och vetenskap
Konst och vetenskapsutmärkelser ges till någon som är skicklig i något hantverk eller någon konstart, och som gärna delar med sig av sina kunskaper. Det kan röra sig om allting ifrån svärdssmide eller läderhantverk till sång eller sagoberättande.
Kämpalekar
En utmärkelse för kämpalekar kan någon få som är bra på att slåss i rustning eller fäktas, och även är villig att lära andra.
Det finns dessutom utmärkelser som är till för att bara uttrycka allmän uppmuntran, och alltså inte är knutna till något särskilt område.

Innan man rekommenderar någon är det en bra idé att se efter så att personen inte redan har den. Regenterna har inte alltid koll på detta, och det blir så fånigt om någon får en orden den redan har.
Det kan även vara tvärtom, en vanlig anledning till att någon inte tilldelas en utmärkelse är att alla tror att personen redan har den.
Utmärkelser är ingenting man ska sträva efter för ens egen skull. Meningen är att man skall belönas för någonting man ändå skulle ha gjort, och det säkraste tecknet på att en person verkligen förtjänar en utmärkelse är kanske om han/hon blir fullständigt överraskad och lätt chockad av att få den.
Hela systemet med ordnar och utmärkelser kan möjligen tyckas vara någon sorts klubb för inbördes beundran, och på det hela taget lite fånigt, men när den stund kommer då man hör sitt namn ropas upp och blir framkallad inför hovet är det svårt att låta bli att känna sig både stolt och tacksam.

För att hålla koll på vilka som fått vad så finns Drachenwalds Order of Precedence (OP).

Mitt tips är att kolla in listan på redan anmälda personer som ska på nästa event du ska till och fundera på vilka av dem, om inte alla, du skulle vilja ge en utmärkelse om du kunde och vilken utmärkelse det skulle kunna vara.
I OP kan du söka på antingen namn eller persona (alias). Det kan vara en god idé att även kolla upp att de utmärkelser du själv fått även finns med i OP. Fattas något eller du kanske har bytt persona? Skicka då in en uppdatering direkt i formuläret.

Rekommendera någon till en utmärkelse.

Nordmark-utmärkelser

Furstendömet Nordmarks ordnar och utmärkelser delas ut av fursteparet. Nordmarks utmärkelser är lika i rang och ära och de medför ett sköldebrev (Award of Arms). Det är vanligt att kungen och drottningen låter krönta huvuden på underliggande nivåer, som till exempel vårt furstepar, dela ut AoA eller kungarikesutmärkelser.

Gyllene Bandet
För tjänst. Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra. Symbolen är ett gyllene band, buret någonstans på dräkten.

Ljusorden 
För konst & vetenskap. Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra. Symbolen är ett brinnande ljus i Nordmarks färger.

Vita Portens Väktare 
För kämpalek. Ges till dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet. Symbolen är en silverne medaljong i form av en port, hängande i en svart kedja.

Salladins Ring 
Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet. Dess symbol är en armring. Detta exemplar är tillverkat av Master Svartulvur och är även dekorerat med mottagarens karneol.

Nordmarks Karneol 
Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Nordmarks Malakit 
Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Nordmarks sparre 
Ges till dem som arbetar/arbetat för Normarks väl men ej är boendes inom dess gränser.

Nordmarks barnutmärkelser

Nordmarks Ekorre 
Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.
Badge: En vit ekorre på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Hare 
Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.
Badge: En vit hare i språng på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Enhörning 
Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, förmåga och talang inom konst och vetenskap.
Badge: En vit enhörning alt. ett vitt enhörningshuvud på bakgrund av Nordmarks färger.

Nordmarks Lejon 
Ges till de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt deltagit i någon form av kämpalek för barn.
Badge: Ett vitt lejon på bakgrund av Nordmarks färger.

Gotvik-utmärkelser

Utmärkelsen Ragnhild den visa  Konst och vetenskap.
De som upprepade gånger utmärker sig genom att ställa upp med sina kunskaper till gagn för Gotvik och Gotvikare. Dels genom föreläsningar men även via mera handfasta råd och assistans.
Utmärkelsen Dana den djärva  Kämpalek.
De som påvisar exemplariska kunskaper inom sin gren av kämpalek (t.ex. bågskytte, fäktning, heavy fighting) samt visar sig vara exempel av höviskhet och ridderlighet både på och utanför slagfälten.
Utmärkelsen S:t Egons hjärta Tjänst.
De som osjälviskt arbetar för att förbättra och bygga ut basen för vår gemensamma medeltidslek.
Utmärkelsen S:t Sigrids slev  Kulinariska färdigheter.
De som upprepade gånger visar prov på kulinariska färdigheter till gagn för Gotvik och Gotvikare.
Gotviks silverdelefins orden 
Före detta baronpar tilldelas en utmärkelse som tack för deras arbete för Gotvik under sin regeringsperiod.
Utmärkelsen S:t Egons pil 
Allmän uppmuntran. En generell lokal utmärkelse som kan sägas motsvaras av en AoA.
Utmärkelsen Gotviks pilgrim 
För de som saknas oss / De som har flyttat.

Styringheim-utmärkelser

Havdes följe Till tidigare baronpar av Styringheim.
Torspeisku (Kvinnlig Styring) Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän Styringskhet.
Bysen (Manlig Styring) som ovan.
Di sma undar Jårdi (Grupp Styringar) som ovan.
Galt Kämpalek eller annan fysisk aktivitet.
Orm Tjänst, tidsenlighet, höviskhet.
Örn Konst och vetenskap, hantverk, undervisning.

Drachenwald-utmärkelser

Kungapar delar även ut utmärkelser som är specifika för varje kungarike.
Vissa av Drachenwalds utmärkelser ger även mottagaren automatiskt en AoA (Lindqvistringes, Panache, Silver Guard) eller en GoA (Order of the Rose, Dragon’s Steel) om personen inte redan har dessa.

Orden des Lindqvistringes 
För tjänst. Denna order upprättades för att hedra en före detta medlem av Drachenwald, Fahrquar Finley Fahrquarson (John Lindqvist). Den tilldelas nu dem som har utmärkt sig genom lång och trogen tjänst för kungariket. Dess ordenstecken är en vinglös drake som formar en ring runt en röd sten.

Order of the Panache 
För konst & vetenskap. Tilldelas den som har utmärkt sig själv genom lång och konsekvent förträfflighet och som också gjort sin expertis tillgänglig för invånarna i kungariket. Ordens symbol är en liten knapp med svart mitt, sen en gul cirkel och ytterst en röd cirkel med svarta, röda och gula fjädrar överst, Drachenwalds färger.

Order of the Silver Guard 
För kämpalek. Silvergardet tilldelas den som har utmärkt sig genom ridderlighet och vapenskicklighet. Medlemmar kan bära ett silverarmband med en drake som håller i ett svärd.


Ordo Annuli (Ringens orden) eller Ordo Annulorum (Ringarnas orden)
Ringens orden är dedikerad till excellens och exempel på en extraordinär nivå. Ringens orden är indelad i tre avdelningar: Ordo hirundinis, Ordo cygni och Ordo alae.

Ordo Hirundinis
För tjänst. De som arbetar för att möjliggöra den speciella skönheten som är Drachenwald och därigenom skapar sin egen skönhet, samlas i Ordo Hirundinis, Svalans sällskap, eftersom de har utmärkt sig genom överlägsen service inom kungariket.

Ordo Cygni
För konst och vetenskap. De sällsynta följeslagarna i Ordo Cygni, Svanens sällskap, har utmärkt sig själva genom överlägsen prestation inom konst och främjande av skönhet och kunskap i Drachenwald.

Ordo Alae
För kämpalek. Följeslagare i Ordo Alae, Vingens sällskap, har uppvisat överlägsna förmågor inom sina kämparaktiviteter i Drachenwald. Alla Drachenwalds utövare av stridskonst som visar hög skicklighet i kronans ögon är förenade i detta sällskap, utan åtskillnad mellan fäktare, kämpar, bågskyttar och andra stridande.

Order of the Companions of Albion
Drachenwalds mest prestigefyllda utmärkelse och ges för ridderlighet, höviskhet och outtrötterlig tjänstvillighet samt hängivenhet att sätta andras behov framför sina egna. Utdelas av kungen. Dess symbol är en svart drakklo i en cirkel där vänstra halvan är gul och den högra halvan röd.

Hospitallers of Albion
har ungefär samma innebörd som ovan men är till för de boendes utanför Drachenwalds gränser som hjälper kungaparet och invånare med ex resor utanför kungadömet. Dess symbol är en vit wake-knut på Drachenwalds svarta drake.
Historien om Albion hittar du här: http://www.drachenwald.sca.org/node/138

The Queen’s Order of Courtesy
ges för outtrötterlig höviskhet samt hängivenhet till att sätta andras behov framför sina egna. Utdelas av drottningen. Dess symbol är en edelweiss med en röd mitt att bäras på en pin eller silverkedja.

Order of the Dragon’s Bowle, ges till någon som visat stark känsla för och vilja till tidsenlighet. Dess symbol är en svart drake som håller i en skål som är hälften gul och hälften röd.

The Popular Company of Sojourners, ges till medlem som lämnar/lämnat vårt kungadöme som har bidragit till Drachenwalds väl. Utdelas av kungen. Dess symbol är en cirkel med grönt på var sida med en flod i mitten.

The Sigillum Coronae, ges för personlig tjänst till kungaparet och delas in i följande kategorier: Regis (Kung): ett drakhuvud med initialer från kungen som delat ut den. Regina (Drottning): en vit edelweiss med initialer från drottningen som delat ut den. Regis et Regina (Kung och Drottning): en vit edelweiss på ett svart drakhuvud med kungaparets initialer.

Award of the Dragons Tear, tilldelas någon som anordnat ett extremt lyckat evenemang. Denna utmärkelse kan man ta emot flera gånger.
The badge of this award is (Fieldless) On a goutte per pale Or and gules, a dragon passant coward sable.

The Order of the Rose, Tilldelas en Drottning efter hennes första regentperiod (kan tilldelas en man om den kämpande parten är kvinna)

Vektorbilder för Drachenwalds utmärkelser

Grimwulf Harland har gjort ett stort projekt och skapat vektorbilder för alla kungarikens olika utmärkelser, fritt tillgängliga för nedladdning på hans webb: https://sledgehamster.com/download/kingdom-of-drachenwald/

I filen man laddar ner finns även en kort tutorial för hur man kan redigera bilderna i Inkscape.

Stängda ordnar

Order of the Edelweiss (fd Marguerite) är en fd order som numera är stängd. Den gavs till konsorter till regenten under den tid då Drachenwald var ett furstendöme. Numera blir konsorten till kungen/drottningen medlem i Order of the Rose istället. Dess symbol är en gyllene edelweiss med en röd mitt placerad i en vit cirkel.

Order of The Dragon’s Steel, ges till utmärkande kämpar med lätta vapen för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet, utdelas av kungen. Dess symbol är som Drachenwalds vapen med tillägg av en vit värja på en röd överkant.

Drachenwalds barnutmärkelser

Order of the Dragon’s Jewel, ges till barn under 12 år som utmärkt sig genom ridderligt uppträdande eller tjänst. Symbolen är oftast en droppformad sten i ett band av Drachenwalds färger.

The Order of the Dragon’s Pride, Ges till barn under 12 år som utmärkt sig inom konst- och vetenskap.

Aarnimetsä-utmärkelser

De 4 ordnarna:
Katkenneen kynän ritarikunta (Den Brutna Pennans Order) Ges till dem som för Baroniets väl sliter hårdare än vad som efterfrågas. Traditionsenlig uppgift för medlemmar av denna orden är att uppdatera Aarnimetsäs krönikor, rådgöra baronparet samt stödja ämbetsmännen. Dess symbol är en avbruten (fjäder)penna.
Rautahirven ritarikunta (Järnälgens Order) Ges för dem som utmärker sig inom samtliga delar av kämpalek. Dess symbol är ett varghuvud i brons.
Hopeisen solmun ritarikunta (Silverknutens Order) Ges för dem som utmärker sig inom konst & vetenskap. Dess symbol är en silverknut.
Kultaisen mehiläisen ritarikunta (Gyllene Biets Order) Ges för tjänst inom baroniet samt exemplarisk driftighet och gott uppförande. Dess symbol är ett armband i guld eller silver.

Virvaliekki (Marshlight – Irrbloss/Vätteljus/Tomtebloss) kommer i 8 olika färger som alla betyder olika saker. Den gamla symbolen var en svart pärlkantad triangel med en rosett i en viss färg. Den nya symbolen är ett svart/vitt brickbandsvävt band kantad med slyngade band i den givna färgen/färgerna.
Grå Tjänst
Gul Baron/Baronessans val
Svart Endast känt för givaren samt mottagaren
Röd Uppträdande konstform
Lila Hårt arbetande medans andra roar sig
Blå Kämpalek
Vit Ridderlighet
Grön Konst & vetenskap

SCA-utmärkelser

SCA’s allra högsta utmärkelser är Royal Peerage/kungligt pärskap. Det är de som har regerat som ex kung/drottning, furste/furstinna tidigare.
Hertig/Hertiginna (Duke/Duchess) har suttit minst två gånger som kungapar.
Greve/Grevinna (Count/Countess) har suttit en gång som kungapar.
Vicomte/Vicomtessa (Viscount/Viscountess) har suttit som furstepar.

De högsta ordnarna i föreningen är SCA’s pärordnar/pärskap. De tilldelas endast dem som är verkligt exceptionella inom sitt område, och också uppträtt utomordentligt ädelt och ridderligt.

Order of the Pelican.
För tjänst. Medlemmar i orden erkänns för deras tjänst till kungarikets fördel eller SCA i allmänhet. Pelikaner är ofta de som organiserar i bakgrunden och lär andra hur man organiserar. Dess ordenstecken är ett märke med en pelikan som hackar sig i bröstet för att mata sina ungar med sitt eget blod, en klassisk symbol för självuppoffring. En pelikan får också bära en ”cap of maintenance”, en slags röd hatt med kant av hermelinpäls.

Order of the Laurel.
För konst & vetenskap. Medlemmar i orden erkänns för deras kunnighet inom konst eller vetenskap, deras vilja att lära ut till andra och för att de använder dessa kunskaper till kungarikets fördel. Dess tecken är en lagerkrans, ofta målad grön på guldbotten, som till exempel kan bäras som en medaljong.

Order of Chivalry.
För kämpalek och höviskhet. Består av två delar; Riddare och Masters of Arms. Medlemmar i orden erkänns för deras kunnighet i kämpalek och även för deras artighet och nåd. Riddare svär trohet till kronan och visar detta genom att bära en kedja runt halsen. Riddare har rätt att bära ett vitt bälte och kan även bära sporrar.
Masters of Arms har samma rang som riddare och kan välja att inte svära trohet till kronan. De har rätt att bara vitt axelgehäng (baldric).

Order of Defence.
För kämpalek. Medlemmar i orden är erkända för deras kunnighet i fäktning och/eller ”cut-and-thrust-combat” samt deras höviskhet och villighet att lära andra och vara till tjänst för kungariket. Medlemmar i orden har rätt att bära en vit krage på sin dräkt samt ett ordensmärke som består av tre värjor med korsade spetsar mot mitten.

Patent of Arms fås tillsammans med pärskap (ex Pelikan, Laurel, Vicomte m.fl.)

Grant of Arms (GoA) är en sorts högre variant av AoA som inte delas ut så ofta, men är betydligt mer prestigefylld.

Award of Arms (AoA), eller Sköldebrev på svenska, är den vanligaste allmänna SCA-utmärkelsen. Det ges som ett tecken på allmän uppskattning, och de flesta som varit med i föreningen ett tag bör få en förr eller senare. Även om alla i SCA får ha en adlig persona kan en AoA ses som ett adlande. Den som fått utmärkelsen får kalla sig ”Herr/Fru” (eller motsvarande på något annat språk, till exempel Lord/Lady på engelska) med stor bokstav, istället för som annars ”herr/fru”.