Övrigt

Tips på hur man kan hantera ett mångspråkigt hov…

I september 2018 hölls eventet Smouldering Arrow i Reengarda härad. Deltagare från Irland, Finland, Sverige med mera samlades för hov. För att inte behöva säga allt tre gånger på tre olika språk, så hölls Nordmarks hov på svenska, med en snabbtolkande finsktalande härold och engelsk ”tolkande” skyltning…