Rangordning

Rangordningen är en framställning av den hierarkiska ordningen inom Nordmark. Den visar vilken titel en person har inom organisationen, vilka ordnar hen tillhör och vilka utmärkelser hen har fått. Den reglerar också vilken rang varje person tillhör som kan påverka var hen sitter vid bankett eller hov.

I Nordmark, som är en del av Kungariket Drachenwald, är det Drachenwalds rangordning som gäller. Den finns inskriven i Drachenwalds lag, kapitel 13.08.

Rang (The order of Precedence)

 1. Kung/Drottning av Drachenwald
 2. Kronprins/Kronprinsessa av Drachenwald
 3. Kronvasall i sitt eget område (Baron/Baronessa som inte tillhör ett furstendöme)
 4. Baron/Baronessa som tillhör ett furstendöme (inom sitt eget baroni)
 5. Furste/Furstinna
 6. Ståthållare av Kronfurstendöme
 7. Hertig/Hertiginna (Duke/Duchess)
 8. Greve/Grevinna (Count/Countess)
 9. Vicomte/Vicomtessa (Viscount/Viscountesse)
 10. Pärordnar (Order of Defence, Order of Chivalry, Order of the Laurel, Order of the Pelican)
 11. Territoriell Baron/Baronessa (utanför sitt eget baroni)
 12. Hovbaron/hovbaronessa
 13. Utmärkelser som ger Grant of Arms; (Order of the Rose, Dragon’s steel, Ordo annuli)
 14. Enbart Grant of Arms
 15. Utmärkelser som ger Award of Arms; (Orden des Lindquistringes, Order of the Panache, Order of the Silver Guard, Order of the Edelweiss, Gyllene Bandets Orden, Vita Portens väktare, Ljusorden, Salladins Ring, Nordmarks Karneol, Nordmarks Malakit, Nordmarks Sparre)
 16. Enbart Award of Arms
 17. Icke vapengivande utmärkelser (The Order of the Companions of Albion, The Order of Courtesy, Order of the Dragon’s Bowle, Award of the Dragon’s Tear, Order of the Hospitallers of Albion, Popuöar Company of Sojourners, Sigillum…, Order of the Dragon’s Jewel, Order of the Dragon’s Pride, Nordmarks Ekorre, Nordmarks Hare, Nordmarks Enhörning, Nordmarks Lejon)
 18. Alla andra

Inom samma rang ordnas de som har samma titel, enligt vem som har fått titeln först.
Alla pärordnar har samma rang och bara den äldsta orden räknas (om man har fått flera).

Titlar och tilltal

Titlar inom SCA är baserade på medeltida adelstitlar, men de används på ett speciellt sätt.

Här kan du se olika titlar, vem som kan bära dem samt hur man borde vända sig till dem i officiella sammanhang:

Titel: Kung/Drottning (regenter av kungariket) Sovereign and Consort of Kingdom
Tilltal: Hans/Hennes Majestät Your Majesty
Tilltal som par: Deras kungliga majestäter Their Majesties or Their Royal Majesties 

Titel: Kronprins/Kronprinsessa (arvtagare av riket) Crown Heirs of Kingdom
Tilltal: Hans/Hennes höghet Your Highness
Tilltal som par: Deras kungliga högheter Their Highnesses or their Royal Highnesses

Titel: Baron/Baronessa (styr över baroni eller givet hovbaroni) Baronial Rulers
Tilltal: Hans/Hennes excellens Your excellencey
Tilltal som par: Deras högheter Your excellencies

Titel: Furste/Furstinna (regenter av furstendömet) Territorial Coronets
Tilltal: Hans/Hennes höghet Your Highness
Tilltal som par: Deras högheter Their Highnesses or their Royal Highnesses

Titel: Hertig/Hertiginna (har styrt över riket två gånger eller mer) Duchy
Tilltal: Hans/Hennes nåd Your Grace
Tilltal som par: Deras högheter Your Graces

Titel: Greve/Grevinna (har styrt över riket en gång) County
Tilltal: Hans/Hennes excellens  Your excellencey
Tilltal som par: Deras högheter Your excellencies

Titel: Vicomte/Vicomtessa (har styrt över furstendömet en gång eller mer) Vicounty
Tilltal: Hans/Hennes excellens Your excellencey
Tilltal som par: Deras högheter Your excellencies

Titel: Riddare (medlem i Order of Chivalry)
Tilltal: Sir

Titel: Master (medlem i andra pärordnar) Bestowed Peers
Tilltal:  Mästare/Mästarinna Master/Mistress

Titel: Högadel (fått Grant of Arms)
Tilltal: Honourable Lord/Honourable Lady

Titel: Adel (fått sköldebrev)
Tilltal:  Herr/Fru  Lord/Lady

Titel: Alla andra
Tilltal: Milord/Milady