Att registrera

Ett namn kan registreras utan vapensköld, men en vapensköld behöver ett namn som den kan kopplas till. Om du vill registrera en vapensköld utan att ha kommit på vad du vill heta, så kan du registrera ett alias, ett “holding name”, som vapenskölden kopplas till i databasen, tills dess att du registrerar det du verkligen vill heta. Detta alias kan vara [ditt mundana förnamn] från [ditt härad/furstendöme/baroni etc] t.ex. ”Erik från Attemark”.
Förutom namn och vapensköld (device) kan du om du vill, också registrera en badge. Ett märke som du t.ex. kan sätta på dina saker som visar vems de är.

Formulären för registreringen hittar du på Drachenwalds heraldikwebb

Drachenwalds Edelweisshärold Anna de Byxe har gjort några väldigt bra videoguider till hur man ska fylla i namnblanketten och vapenblanketten, som du med fördel kan titta på innan du börjar fylla i. Namnvideon är ca 12 minuter lång. Vapenvideon är ca 4 och en halv minut. Den tredje filmen handlar om hur man får in en digital bild i formuläret som ska skickas in. Den filmen är ca 13 minuter lång.

De ifyllda formulären skickas till Drachenwalds interna registreringshärold Edelweiss edelweiss@drachenwald.sca.org.

Betalningen (50 kr per registrering) betalas till Nordmark PG 34 07 00-4 eller Swish 123 472 06 45 och du meddelar sedan Nordmarks kassör per e-post kassor@nordmark.org. Nordmarks kassör i sin tur meddelar sedan Edelweiss att betalning kommit in så att hen kan gå vidare med registreringen.

Lathund till registreringen (pdf).

Behöver du hjälp med namn- och vapensköldsregistreringen kan du prata med din lokalgrupps härold eller kontakta Nordmarks härold på harold@nordmark.org eller gå till Facebookgruppen Nordmark Namn och heraldik.

Vad händer sedan?

En gång i månaden sammanställer Edelweiss ett brev (ILoI Internal Letter of Intent) med den månadens inkomna ansökningar och lägger in det i databasen OSCAR. Sedan har Drachenwalds häroldskollegie två veckor på sig att kommentera ansökningarna. De kontrollerar att ansökningarna följer regelverket, har korrekt dokumentation och att det inte finns några konflikter med tidigare registreringar.

När de två veckorna har gått så tar Drachenwalds externa registreringshärold Albion in kommentarerna och sammanställer ett brev (KLoI Kingdom Letter of Intent) som sedan härolder i övriga kungariken också kan kommentera på.

Därefter går ansökningarna till The Sovereign of Arms, som beslutar om alla registreringar. Deras beslut publiceras efter korrekturläsning i månatliga LoARs (Letters of Acceptances and Returns). Hela proceduren tar omkring 6-8 månader.

The Sovereign of Arms

Laurel Sovereign of Arms (oftast kallad bara Laurel) är den högst rankade härolden inom SCA. Dennes jobb är att främja studier och praktik av heraldik, och att fastställa regler och bestämmelser kring namn, vapensköldar, titlar etc som används inom hela SCA. Till sin hjälp har Laurel en grupp av människor som specialicerat sig på olika områden.

Pelican Sovereign of Arms (Pelican) tar emot alla namnansökningar från alla kungariken och avgör om de ska godkännas eller skickas tillbaka för vidare arbete. Pelican förlitar sig på kommentarer som College of Arms skriver in i databasen OSCAR.

Wreath Sovereign of Arms (Wreath) tar emot alla vapenskölds- och badgeansökningar från alla kungariken och avgör om de ska godkännas eller skickas tillbaka för vidare arbete. Även Wreath förlitar sig på kommentarer från College of Arms.

Utöver dessa tre finns flera olika härolder som jobbar med tolkningar av regler, uppdatera webbplatsen SCA College of Arms on the Web, uppdatera OandA osv osv.

Viktiga länkar

SCA College of Arms on the Web En webbplats full med resurser inom heraldik.

OSCAR Databasen som alla registreringar, världen runt, läggs in i. Där kommenterar olika härolder och andra intresserade, de inkomna ansökningarna och på så sätt ”förbereder” dem tills de i slutändan hamnar hos The Sovereign of Arms, som fattar beslut om ansökningarna godkänns eller inte.

OandA Databasen som innehåller alla registrerade namn och vapensköldar inom SCA. Här finns formulär för konfliktsökningar.

LoAR Sidan där alla beslut om namn- och vapenansökningar publiceras.

Drachenwald Heraldry Drachenwalds heraldikwebb med mer information om heraldik, de olika ordnar och awards som finns inom kungariket m.m.

Appendix H i Administrativa handboken innehåller en lista på källor där man inte behöver skicka med en kopia i sin ansökning. Detta för att just dessa är standardverk som är erkända att innehålla korrekt information.
Många av dem kan hittas fritt tillgängliga på Internet och länkar till dem hittas här.