Att registrera

Ett namn kan registreras utan vapensköld, men för att kunna registrera en vapensköld behövs ett namn som den kan kopplas till. Det går bra att registrera namnet samtidigt som vapenskölden och om namnet inte skulle bli godkänt, så kan man få ett ”holding name” så att skölden ändå kan registreras. Detta ”holding name” kan man sedan ändra kostnadsfritt genom att göra en ny namnansökan.
Förutom namn och vapensköld (device) kan du om du vill, också registrera en badge. En badge är ett märke som du t.ex. kan sätta på dina saker som visar vems de är.

Videoguider

Drachenwalds Albionhärold Anna de Byxe, har gjort några väldigt bra videoguider till hur man ska fylla i namnblanketten och vapenblanketten, som du med fördel kan titta på innan du börjar fylla i. Namnvideon är ca 12 minuter lång. Vapenvideon är ca 4 och en halv minut. Den tredje filmen handlar om hur man får in en digital bild i formuläret som ska skickas in. Den filmen är ca 13 minuter lång.

OBS! Videoguiderna är baserade på version 3 av blanketterna. Dessa kommer att kunna användas till sista december 2023. Under rubriken Ansökningsblanketter nedan, finns version 4 som kan börja användas från mars 2023. Nya videor, baserade på version 4 kommer så småningom.

Video om hur man fyller i namnblanketten.

Video om hur man fyller i device-blanketten.

Video om hur man lägger in en bild i device-blanketten.

Vad ska ansökan innehålla?

För att registrera namn behövs:
● Ett exemplar av namnblanketten
● Ett exemplar av dokumentation (om det inte ryms att skriva på namnblanketten)

För att registrera vapensköld (device) eller badge behövs:
● Ett exemplar av vapensköld- eller badgeblanketten med färgbild (Från och med mars 2023 behöver man inte längre skicka med en blankett med svart/vit linjeteckning.)

Alla filer (både blanketterna och dokumentation) måste vara på 300 dpi.
Behöver du skanna källor måste de också vara i bra kvalitet.

Både blanketterna och dokumentationen ska vara skrivna på engelska.

Ansökningsblanketter

Namnansökan för individer

Namnansökan för grupper

Vapenansökan

Badgeansökan

Spara ner dessa mallar och gör din vapenbild alternativt badgebild i valfritt bildredigeringsprogram. Mallarna är anpassade för att enkelt läggas in i ansökningsblanketterna.

Mall för vapenbild 

Mall för badgebild

Vad är dokumentation?

Varje del av ditt namn måste dokumenteras, dvs bevisas att det var möjligt för en vanlig människa att heta så före 1600 (alltså inga gudanamn, mytologiska namn osv). I ”Aly’s Simple Guide…” finns bra beskrivning av hur du skriver din dokumentation till din namnregistrering:
Aly’s Simple Guide to Summarizing Name Documentation

OBS: om du använder någon av källorna i Appendix H, behöver du inte skicka med kopior, utan bara skriva i vilken källa namnet är hittat och summera vad källan säger om namnet.

En bra start för att hitta dokumentation är artiklarna som finns på:
http://heraldry.sca.org./articles.html
https://www.s-gabriel.org/

Vart ska blanketterna skickas?

De ifyllda formulären skickas till Drachenwalds interna registreringshärold Edelweiss edelweiss@drachenwald.sca.org.

Hur betalar jag och till vem?

Varje registrering kostar 50 kr (namn + vapen = 100 kr) och betalas till Nordmarks kassör, antingen till PG 34 07 00-4 eller Swish 123 472 06 45 och du meddelar sedan Nordmarks kassör per e-post kassor@nordmark.org att du har gjort en betalning. Nordmarks kassör i sin tur meddelar sedan Edelweiss att betalning kommit in så att hen kan gå vidare med registreringen.

Efter du har betalat: skicka ett mail till Edelweiss och Kingdom Exchequer och tala om att du betalat
och för vad: (edelweiss@drachenwald.sca.org, exchequer@drachenwald.sca.org)
Till exempel:
”I just paid for name and device submissions for [det SCA-namn du ansöker om], the payer should show as [ditt mundana namn].”
Detta gör att det blir enklare att se vem som betalat för vad

Om jag behöver hjälp?

Behöver du hjälp med namn- och vapensköldsregistreringen kan du prata med din lokalgrupps härold eller kontakta Nordmarks härold på harold@nordmark.org eller gå till Facebookgruppen Nordmark Namn och heraldik.

Vad händer sedan?

En gång i månaden sammanställer Edelweiss ett brev (ILoI Internal Letter of Intent) med den månadens inkomna ansökningar och lägger in det i databasen OSCAR. Sedan har Drachenwalds häroldskollegie två veckor på sig att kommentera ansökningarna. De kontrollerar att ansökningarna följer regelverket, har korrekt dokumentation och att det inte finns några konflikter med tidigare registreringar.

När de två veckorna har gått så tar Drachenwalds externa registreringshärold Albion in kommentarerna och sammanställer ett brev (KLoI Kingdom Letter of Intent) som sedan härolder i övriga kungariken också kan kommentera på.

Därefter går ansökningarna till The Sovereign of Arms, som beslutar om alla registreringar. Deras beslut publiceras efter korrekturläsning i månatliga LoARs (Letters of Acceptances and Returns). Hela proceduren tar omkring 6-8 månader.

The Sovereign of Arms

Laurel Sovereign of Arms (oftast kallad bara Laurel) är den högst rankade härolden inom SCA. Dennes jobb är att främja studier och praktik av heraldik, och att fastställa regler och bestämmelser kring namn, vapensköldar, titlar etc som används inom hela SCA. Till sin hjälp har Laurel en grupp av människor som specialicerat sig på olika områden.

Pelican Sovereign of Arms (Pelican) tar emot alla namnansökningar från alla kungariken och avgör om de ska godkännas eller skickas tillbaka för vidare arbete. Pelican förlitar sig på kommentarer som College of Arms skriver in i databasen OSCAR.

Wreath Sovereign of Arms (Wreath) tar emot alla vapenskölds- och badgeansökningar från alla kungariken och avgör om de ska godkännas eller skickas tillbaka för vidare arbete. Även Wreath förlitar sig på kommentarer från College of Arms.

Utöver dessa tre finns flera olika härolder som jobbar med tolkningar av regler, uppdatera webbplatsen SCA College of Arms on the Web, uppdatera OandA osv osv.

Viktiga länkar

SCA College of Arms on the Web En webbplats full med resurser inom heraldik.

OSCAR Databasen som alla registreringar, världen runt, läggs in i. Där kommenterar olika härolder och andra intresserade, de inkomna ansökningarna och på så sätt ”förbereder” dem tills de i slutändan hamnar hos The Sovereign of Arms, som fattar beslut om ansökningarna godkänns eller inte.

OandA Databasen som innehåller alla registrerade namn och vapensköldar inom SCA. Här finns formulär för konfliktsökningar.

LoAR Sidan där alla beslut om namn- och vapenansökningar publiceras.

Drachenwald Heraldry Drachenwalds heraldikwebb med mer information om heraldik, de olika ordnar och awards som finns inom kungariket m.m.

Appendix H i Administrativa handboken innehåller en lista på källor där man inte behöver skicka med en kopia i sin ansökning. Detta för att just dessa är standardverk som är erkända att innehålla korrekt information.
Många av dem kan hittas fritt tillgängliga på Internet och länkar till dem hittas här.