Heraldik i Nordmark

Att vara härold inom SCA kräver att man är aktiv inom organisationen, att man har ett intresse för heraldik och att man kan klara lite byråkrati, men framför allt att man kan ha roligt. Rollen omfattar att man hjälper folk med namn- och vapenregistrering och att man lär sig en stor del om den ceremoniella sidan av SCA-livet, samt att man har koll på vem som är vem på evenemang.

Huvudhärold i Nordmark kallas för Silversparrehärold och vicehärold är Gyllene Bandet-härold.
Varje härad kan ha en egen härold som oftast kallas för (häradnamn)härold

Häroldsjobbet kan delas inom tre olika områden:

  1. Bokheraldik (book heraldry) omfattar allt om namn-och vapenregistreringar.
  2. Hovheraldik (court heraldry) omfattar hovets ceremonier, rangordning och festheraldik.
  3. Fältheraldik (field heraldry) omfattar tornerspel och andra aktiviteter utomhus.

Ingen behöver vara expert på alla tre områden om man inte vill, utan man väljer det man är mest intresserad av.

För att bli härold kan du ta kontakt med din lokala härold, Nordmarks Silversparrehärold eller Schwarzdrachen Herald (huvudhärold i Drachenwald).
Det finns inga speciella krav för att vara härold i Drachenwald.