Heraldik i Nordmark

Att vara härold inom SCA kräver att man är aktiv inom organisationen, att man har ett intresse för heraldik och att man kan klara lite byråkrati, men framför allt att man kan ha roligt. Rollen omfattar att man hjälper folk med namn- och vapenregistrering och att man lär sig en stor del om den ceremoniella sidan av SCA-livet, samt att man har koll på vem som är vem på evenemang.

Huvudhärold i Nordmark kallas för Silversparrehärold och vicehärold är Gyllene Bandet-härold.
Varje härad kan ha en egen härold som oftast kallas för (häradnamn)härold

Häroldsjobbet kan delas inom tre olika områden:

  1. Bokheraldik (book heraldry) omfattar allt om namn-och vapenregistreringar.
  2. Hovheraldik (court heraldry) omfattar hovets ceremonier, rangordning och festheraldik.
  3. Fältheraldik (field heraldry) omfattar tornerspel och andra aktiviteter utomhus.

Ingen behöver vara expert på alla tre områden om man inte vill, utan man väljer det man är mest intresserad av.

För att bli härold kan du ta kontakt med din lokala härold, Nordmarks Silversparrehärold eller Schwarzdrachen Herald (huvudhärold i Drachenwald).
Det finns inga speciella krav för att vara härold i Drachenwald.

Nordmarks härolder genom tiderna:

Silversparrehärold

Torvald Varghuvud Nov 1989 –
Guillaume de Boulonbec Juli 1992 –
Frithiof Sigvardssin Skägge Juli 1994 – Sep 1997
Isabel du Talus Maj 1998 –
Vanna Edwinsdochter Dawburn
Anna de Byxe Maj 2006 – April 2008
Agmund Stoltefoth Maj 2008 –
Anna de Byxe Jan 2016 – Dec 2017
Þórólfr Blót-úlfsson Jan 2018 – Nov 2019
Fridha Eriksdotter Nov 2019 – Nov 2021
Beatrix de Lyme Regis Dec 2021 – Nov 2022
Styrbjörn Bärsärk Dec 2022 –

Gyllene Bandet-härold

Isabel du Talus Sep 1997 – Maj 1998
Þórólfr Blót-úlfsson Maj 2017 – Dec 2018
Vakant Jan 2019 – Juni 2019
Fridha Eriksdotter Juli 2019 – Nov 2019
Styrbjörn Bärsärk Nov 2021 – Nov 2022
Vakant Dec 2022 –