Länkar

Allmänna heraldiklänkar

A submitters guide to submissions

Drachenwald Order of Precedence (OP)

Drachenwalds heraldikwebb

Drachenwalds heraldikgrupp på FaceBook

Heraldic Dictionary Bra heraldisk uppslagsbok utgiven av University of Notre Dame.

Heraldic Terms Innehåller många termer som används inom SCA:s heraldik.

LoAR – Letters of Acceptances and Returns

Morsulus Herald’s Web Site

Nordmarks heraldikgrupp på FaceBook

OSCAR, Online System for Commentary and Response.

OandA, SCA Ordinary and Armorial. Databasen som innehåller alla registrerade namn och vapensköldar inom SCA.

SCA College of Arms on the Web


Regelverk för SCA:s heraldik

SENA, The Standards for Evaluation of Names and Armory – Regelboken för namn och vapen.

Administrativa handboken för SCA College of Arms.

Administrativa handboken Appendix F – Källor man ska undvika i sin dokumentation

Administrativa handboken Appendix H – Sources that do not require photocopies to Laurel. Deras online-versioner hittas här.

SENA Appendix B – Visar olika typer av tillnamn

SENA Appendix C – Visar vilka språk som är kompatibla med varandra


Namn

The Academy of Saint Gabriel

Aly’s Simple guide to Summarizing Name Documentation

Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Norvegicum

DMNES – Dictionary of Medieval Names from European Sources

Finländska adelsnamn – En artikel skriven av Marianne Blomqvist på Genealogiska Samfundet i Finland.

Namnartiklarna på SCA College of Arms

Nordiskt Runnamnslexikon – En förteckning över egennamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

SDHK – Svenskt Diplomatariums huvudkartotek Medeltidsbrev hos Riksarkivet.

SMP – Sveriges Medeltida Personnamn Klicka på ”Till förnamnsregistret” och Välj sedan ”Logga in som gäst” under inloggningsrutan.

Svenska personnamn på medeltiden

The Viking Answer Lady


Vapen

The Academy of St Gabriel Heraldry

Artiklar om vapensköldar på SCA College of Arms

Book of Traceable Heraldic Art

A Caerlaverock Roll of Arms Har länkar till flera vapenrullor online.

Heidelberg Stammbuch 1582-1605

Kingdom of Atenveldt Armorial Ett stort galleri med massor av vapensköldar. Perfekt för att få inspiration!

L’Armorial Bellenville Flandern 1380-tal.

Mistholme PiCDic

SCA Heraldry Illustrated

Siebmachers Wappenbücher

Svenska Medeltidsvapen – Från boken ”Svenska medeltidsvapen” av Jan Raneke.

Tutorial: Heraldry for Non-Heralds Bra sida att börja på när man ska skapa sig en vapensköld.

Wappenbuch

Züricher Wappenrolle