Länkar

Allmänna heraldiklänkar

Administrativa handboken för SCA College of Arms.

Administrativa handboken Appendix H – Sources that do not require photocopies to Laurel. Deras online-versioner hittas här.

Drachenwald Order of Precedence (OP)

Drachenwalds heraldikwebb

Drachenwalds heraldikgrupp på FaceBook

Heraldic Dictionary Bra heraldisk uppslagsbok utgiven av University of Notre Dame.

Heraldic Terms Innehåller många termer som används inom SCA:s heraldik.

LoAR – Letters of Acceptances and Returns

Morsulus Herald’s Web Site

Nordmarks heraldikgrupp på FaceBook

OSCAR, Online System for Commentary and Response.

OandA, SCA Armorial.

SCA College of Arms on the Web

SENA, The Standards for Evaluation of Names and Armory – Regelboken för namn och vapen.


Namn

The Academy of Saint Gabriel

Aly’s Simple guide to Summarizing Name Documentation

Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Norvegicum

DMNES – Dictionary of Medieval Names from European Sources

Finländska adelsnamn – En artikel skriven av Marianne Blomqvist på Genealogiska Samfundet i Finland.

Nordiskt Runnamnslexikon – En förteckning över egennamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

SDHK – Svenskt Diplomatariums huvudkartotek Medeltidsbrev hos Riksarkivet.

SENA Appendix B – Visar olika typer av tillnamn

SENA Appendix C – Visar vilka språk som är kompatibla med varandra

SMP – Sveriges Medeltida Personnamn

The Viking Answer Lady


Vapen

Book of Traceable Heraldic Art

A Caerlaverock Roll of Arms Har länkar till flera vapenrullor online.

Free Heraldic Clipart

Heidelberg Stammbuch 1582-1605

L’Armorial Bellenville Flandern 1380-tal.

Mistholme PiCDic

Siebmachers Wappenbücher

Svenska Medeltidsvapen – Från boken ”Svenska medeltidsvapen” av Jan Raneke.

Tutorial: Heraldry for Non-Heralds Bra sida att börja på när man ska skapa sig en vapensköld.

Wappenbuch

Züricher Wappenrolle