Vapenguide

Tutorial: Heraldry for Non-Heralds är en bra start när du vill skapa din vapensköld. Den går igenom de allra grundligaste reglerna för hur en sköld är uppbyggd och får se ut.

Tanken med en vapensköld är att man ska kunna identifieras på slagfältet och då behöver färgerna ha bra kontrast mot varandra. Därför är de heraldiska färgerna indelade i färg och metall. Färgerna är röd (gules), blå (azure), grön (vert), svart (sable), lila (purpure).
Metallerna är vit/silver (argent) och gul/guld (Or).

Det finns en viktig grundregel för vapensköldar och det är “Aldrig färg på färg och aldrig metall på metall.”

Ta inspiration

Titta gärna på de medeltida exempel som ges innan du börjar rita så du får lite känsla för hur de faktiskt såg ut. Det finns designskillnader mellan olika länder så om du redan nu har förkärlek för ett visst land så kolla gärna på det landets vapen först. Det finns en hel del vapenrullar online att välja bland. Här är lite bilder från några olika medeltida vapenrullar att inspireras av:

Det finns också mängder av SCA Armorials man kan titta på, var olika kungariken samlar sina medlemmars vapen.

Fundera

Du kommer troligen vilja använda ditt vapen på diverse sätt så tänk efter före. Vill du verkligen behöva sy eller måla ett fält bestrött med blodsdroppar?
Det bästa tipset är att välja ett mönster som man enkelt kan rita och måla och som säger någonting om sig själv och/eller vad man gör.

Det finns vissa regler som man ska följa då man ska designa sitt vapen:

Förutom formgivning så får man inte kopiera kända vapen, t.ex. landsvapen. Man får inte heller ha moderna eller stötande föremål. I SCA i stort fokuserar man på själva vapenskölden, så hjälmar och hjälmprydnader registreras inte förutom lokalt i vissa kungadömen.

Skulle det vara så att din familj redan har ett vapen får du inte använda det. Detta för att hålla isär SCA och verkliga livet. En familj får inte registrera ett gemensamt vapen eftersom dessa är individuella, men de kan ha gemensamma drag.

Du får inte ha kronor i ditt vapen eftersom alla inte har rätt att bära krona. Man får heller inte ha en eller flera lagerkransar eftersom det är ett tecken på att vapnet tillhör en grupp. Om man däremot ska registrera ett vapen för en lokalgrupp så MÅSTE den ha med en lagerkrans. Man får inte heller inte ha saker som inte fanns före år 1600 eller djur som inte hade upptäckts. Men det lämnar ändå en rejäl mängd alternativ och många föremål har aldrig registrerats.

Var försiktig med kvadrering d.v.s. att dela ditt vapen i fyra fält. Detta kunde användas för att visa släktens olika vapen och kallas för Marshalling, vilket inte får registreras i SCA. Det finns även varianter för gifta par. Dessa får inte registreras men om ett par har var sitt registrerat vapen så får de användas ihop i ett vapen, t.ex. för att ha på sina gemensamma ägodelar.

Vapnet måste ha god kontrast, vilket innebär att de olika delarna på vapnet ska kunna skiljas ut från 3-5 meter bort (”10-ft. rule”).

Vapnet får inte vara för likt ett redan registrerat vapen (se nedan).

I SCA får man konstruera sina egna monster, om dessa tillverkas av klart identifierbara djurdelar. Så vill man ha ett lejon med frambenen av en örn så får man, eftersom sådana monster anses vara enligt medeltida, heraldisk stil.

Tinkturer / Färger

De heraldiska färgerna delas in i färger och metaller. Gult och vitt är metaller och motsvarar guld och silver. De övriga färgerna är: rött, grönt, blått, svart, lila. Brunt och orange är inte heraldiska färger och får inte användas som bakgrundsfärg, men vill du ha en brun bäver eller orange morot går det bra, eftersom de är de tingens naturliga färger.


   • Argent

   • Or

   • Gules

   • Vert

   • Azure

   • Sable

   • Purpure

Field divisions, ordinaries, orientation och arrangements

I denna video kan du få några tips om hur fältet kan delas in, några ordinaries, olika orienteringar och arrangemang. Den är inte uttömmande, utan visar några exempel.

Lägg samman allt och rita ditt vapen

Nu när du har en idè om hur sköldar ser ut i SCA och vet vad du ska undvika i din design, så är det tid att göra ett försök att rita upp något.

   1. Välj en grundfärg för fältet, titta på tinkturer (färger) och eventuellt på olika fältdelningar om du vill ha mer än en färg på fältet.
   2. Fundera sen på vilka symboler vill du ha: vill du bara en stor symbol eller flera mindre? Vill du kanske hellre ha geometriska figurer som huvudsymbol?
   3. Kolla att symbolen inte strider mot Tinkturregeln: « man får inte placera en färg på en färg, eller en metall på en metall »;
   4. Rita upp det, sätt det på kylskåpet och om du är fortfarande nöjd med det efter en vecka, så är du klar att registrera!

Hur kan jag rita mitt vapen?
Huvudsida för att hitta bilder för SCA-heraldik är Mistholme Pictorial Dictionary of Heraldry, även kallad ”PicDic” (Picture Dictionary).
Ett annat ställe där man får hämta bilder om man vill designa i ett grafikprogram är Free Heraldic Clipart. Här har du även tomma vapensköldar som du kan experimentera med. Du kan också använda Inkscape och svg bilder hittar du i The Book of Traceable Heraldic Art.

Hur kan jag kolla att det vapen jag vill använda inte redan används eller är för likt någon annans?
Man får titta i OandA där alla registrerade namn och vapen i SCA finns lagrade. För att vara unik ska ett vapen ha minst två ändringar från ett redan registrerat vapen.
OBS!
Eftersom det är ganska svårt att hitta rätt inom OandA och det finns många olika sätt att beskriva detsamma eller liknande figurer, är det lättare att ta kontakt med din lokala härold eller Nordmarks härold för att få hjälp med konfliktsökningen.

Blasonering / Blazon

Blasonering är att i ord beskriva hur en vapensköld ser ut. Beskrivningen ska vara så tydlig och korrekt att en person som hör blasoneringen ska kunna måla upp skölden på nytt utan att någonsin sett den.

Grammatiken inom blasoneringen i SCA följer i huvudsak denna ordning:

   1. Field
   2. Primary charges
   3. Secondary charges around the primary
   4. Tertiary charges on top of 2 or 3
   5. Peripheral secondary charges
   6. Tertiary charges on 5
   7. Brisures (marks of cadency)
   8. Augmentations

Ordningen reflekterar den visuella vikten av varje group of charges. För att beskriva varje charge så följer man också en speciell ordning: 

   1. number 
   2. Type
   3. Posture
   4. Treatment (modification of default)
   5. Tincture
   6. Placement on the shield

En mer utförlig beskrivning för hur man blasonerar kan du hitta här.

Vapen för vikingen eller andra vapenlösa kulturer

Hur gör man då om man vill ha en persona från en kultur som inte använde vapen? Man kan antingen strunta i att hitta på något vapen alls eller så kan man försöka designa ett vapen som ser ut att passa den valda kulturen. En kreativ lösning för t.ex. vikingen är att man kan skylla på sin medeltida avkomma som designade ett fiktivt vapen åt en (t.ex. designade man vapen åt kung Arthur). De som har japanska personor brukar försöka registrera något Mon-liknande (en japansk motsvarighet till den europeiska heraldiken). För vikingen är det bra att veta att det inte går att registrera djur med ben och kroppsdelar ihopflätade. Vill du t.ex. ha tre vargar i urnestil så går de inte att registrera som sådana, utan du får försöka registrera dem som tre heraldiska vargar. Hur du sedan målar dem EFTER de är registrerade är upp till dig.
Två bra artiklar i ämnet är Personal Display for Viking Age Personae: A Primer for Use in the SCA och Heraldry for a Non-Heraldic Culture: Vikings and Coats of Arms in the SCA. Den sistnämnda har en mängd förslag och bilder som kan vara till nytta.

Länkar

Mistholme Pictorial Dictionary of Heraldry (Pic-Dic)

The Book of Traceable Heraldic Art

Free Heraldic Clipart

SCA Heraldry Illustrated