Hovheraldik

Kungarikets jubel

Inom Drachenwald hyllar vi en person genom att ropa ”Vivat!” tre gånger. Är det flera personer som ska hyllas, så ropar vi istället ”Vivant!” tre gånger.

Hovrapport

Den som varit härold för ett hov ska skicka in en hovrapport till Drachenwald efter hovet. Det görs via ett formulär på Drachenwalds webb.

Det ligger på sidan där de samlat allt för Drachenwalds häroldar.

Hovets öppnande och avslutande.

Hovheraldik är den mest teatraliska delen av jobbet. Hov brukar ha rykte om sig att vara tråkiga, så det gäller att kunna underhålla åskådarna. Försök alltså uppträda så storslaget som möjligt. Om du själv är blyg så försök leja en teaterapa!

Fursteparet [eller vilka det nu är som skall hålla hov] är förmodligen fullt upptagna med sina egna förberedelser, så de förväntar sig att du sköter arrangemangen kring hovet. Då menar jag inte att du skall sköta möblerandet av hovsalen, det kan du lugnt lägga på några andra. Vad du skall göra, det är att se till att de som har något ärende för hovet kontaktar dig. Ropa ut detta i god tid före hovet.

När du fått ihop en lista över ärenden, gå då och tala med Deras Högheter och kom överens om turordningen för ärendena. Säkerligen har de också en lista på ordnar som skall utdelas etc. När hovordningen är fastställd och tidpunkten för hovets början bestämd, se då till att populasen får reda på detta! Skicka några högröstade personer att gå runt och ropa ut ”Lystren! Lystren! Deras högheters hov börjar klockan [när det nu blir]”.

Det vanligaste är att hovet börjar med att Deras Högheter tågar in i salen, där populasen redan befinner sig. Först i raden går hovhärolden, det vill säga du! Därefter kommer furstens förkämpe eller motsvarande bärande på statssvärdet. Därpå kommer fursteparet, följda av övrigt hovfolk och uppvaktning.

När du kliver över tröskeln börjar du med att ropa: ”Res eder för deras högheter, ___ och ___, Furste och Furstinna av Nordmark!” Fortsätt fram till tronerna, och ställ dig vid högra sidan. Gå i maklig takt, spring inte! Släpp förbi furstens förkämpe och alla andra som skall stå bakom tronerna. När fursteparet satt sig så väntar du på deras tecken innan du ropar ut: ”Ni har deras högheters tillåtelse att sitta ned”.

Om deras högheter önskar börja hovet sittande på sina troner börjar du i stället med till exempel: ”Hör och lystren! Allt folk bjudes komma närmare och deltaga i Deras högheters hov!” Det skadar inte att ha en eller ett par medhjälpare utanför rummet som för utropet vidare. När folket strömmat in och lugnet sänkt sig kontrollerar du med fursteparet innan du bjuder folket att sätta sig.

När bullret lagt sig ropar du: ”Härmed inleds deras högheters hov!” Om fursten eller furstinnan vill säga några inledande ord annonserar du detta med: ”Lyssna till hans/hennes höghets ord!”. Därefter går ni vidare till första ärendet. Kom ihåg att hålla kontakt med deras högheter, det är trots allt DERAS hov och de bör inte utsättas för överraskningar.

Om det är någon som har önskat audiens, annonseras detta med orden: ” Deras högheter bjuder ___ att stiga fram inför tronerna”. Är det däremot någon som Fursteparet vill ha fram för att till exempel tilldela en orden eller så, används frasen: ”Deras högheter kallar fram ___”.

Ta därefter ärendena i den ordning ni kommit överens om. Helst bör det varvas litet mellan proklamationer, ordensutdelningar, och audienser. Om det är någon som skall ha ett diplom, vanligt vid ordensutmärkelser, bör du ha en medhjälpare som kan räcka dig dokumenten i rätt ordning vid rätt tillfälle. Läs upp texten på diplomet, och räck det till fursteparet som överlämnar det till mottagaren. En medhjälpare kan också förse dig med ett glas vatten när så behöves.

Kom ihåg att leda hurrandet för personer som fått utmärkelser eller överlämnat presenter eller liknande när fursteparet så önskar. Det går till så att du ropar ”vivat!” tre gånger och folket ekar efter varje gång. Om det är flera personer eller en grupp som skall hurras för heter det ”vivant!”.

När ni kommit till slutet på listan, kolla då med fursteparet om de vill säga några avslutningsord innan du ropar ut: ”Då det inte finns fler ärenden, avslutas härmed deras högheters hov! Res eder för deras högheter, ___ och ___, furste och furstinna av Nordmark!” Därefter tågar ni ut i samma ordning som ni gick in.

Om fursteparet inte önskar tåga ut, kan du annonsera: ”Härmed avslutas deras högheters hov. Ni har deras högheters tillåtelse att gå som ni önskar!”.

Pusta ut. Ditt första hov är slut och du har överlevt!