Namnguide

Det är inte ofta man har chansen att själv välja sitt namn, så ta dig tid och välj med eftertanke.
Det enklaste är att vänta tills man har fått en förkärlek för en viss kultur och tidpunkt. Ta sedan och se vilka typer av namn som användes under denna tidsperiod  och i denna kultur och kom ihåg att du behöver ett förnamn och ett efternamn. Förnamnet och efternamnet ska ha funnits inom 500 år från varandra om de kommer från samma kultur/språk och inom 300 år från varandra om de kommer från olika kulturer/språk. I regelboken finns en tabell med vilka språk som är kompatibla med varandra. Se SENA, Appendix C.

Namnet som man väljer bör följa tre enkla regler:

  1. det måste anpassa sig till tidpunkt och kultur som man väljer;
  2. det kan inte redan användas eller vara för lika någon annans;
  3. det får inte påstå någonting speciellt om dig själv. Tex. man får inte kalla sig kung om man inte faktiskt är kung.

Namndelar

Namn i SCA består av minst två delar: ett förnamn och ett tillnamn/efternamn.

Förnamnet är vad man vanligen kallas i socialt umgänge. Alla måste ha ett förnamn som vanligtvis består av bara ett namn. I början av senmedeltid kan man också hitta dubbelnamn.

Tillnamnet/Efternamnet är den andra delen av namnet som hjälper att karaktärisera innehavaren genom att klargöra sin härkomst, sitt ursprung, sitt jobb, sitt utseende eller andra egenskaper. Vanligaste tillnamnen är:

  • patronymikon eller matronymikon, dvs far- och modersnamn, som fortfarande lever kvar i många svenska efternamn (Svensson, Larsdotter, osv);
  • lokativer som klargör varifrån en kommer (af Vasaborg, von Massenbach eller da Bologna);
  • ”jobb”-namn kommer från innehavares jobb (Skomakare, Smith, Bauer, Guerrero).

Olika typer av tillnamn kan du hitta i SENA, Appendix B.

Var hittar jag källor till historiska namn?

Namn 

På SCA College of Arms  finns artiklar och länkar till många namnkällor. Det här är ett bra ställe att börja. Läs först artiklarna under “General Advice”.

The Academy of Saint Gabriel ― Detta är ett jättearkiv med namnforskning som har gjorts åt SCAiter i flera år.

Dictionary of Medieval Names from European Sources ― Som försöker dokumentera namn som har bevarats i skriftliga källor runtom Europa mellan 500 och 1600.

SMP – Sveriges medeltida personnam  ― Ett arkiv som innehåller personnamn som har bevarats i skriftliga källor.

Svenska Medeltidsbrev ― Här kan man söka namn som finns i medeltida brev.

The Viking Answer Lady – Vikingatida namn

Lokativ

Encyclopedia Britannica ― I artiklarna kan man hitta information om när städer, byar, osv har t.ex. grundats.

Övrigt

Svenska personnamn på medeltiden (Språkbruket)

I den administrativa handboken, Appendix H, finns ett flertal erkänt bra källor och även länkar till online-resurser. Många av böckerna har digitaliserats och dem kan du hitta på denna sida.

Dokumentation – vad är det?

Varje del av ditt namn måste dokumenteras, dvs bevisas att det var möjligt för en vanlig människa att heta så före 1600 (alltså inga gudanamn, mytologiska namn osv). I ”Aly’s Simple Guide…” finns bra beskrivning av hur du skriver din dokumentation till din namnregistrering:
Aly’s Simple Guide to Summarizing Name Documentation

Hur vet jag om namnet passar bra för min period?

För att veta om namnet passar tidpunkten och kulturen,  är det enklaste att först surfa över till The Academy of Saint Gabriel. Detta är ett jättearkiv med namnforskning som har gjorts åt SCAiter i flera år. Även namnartiklarna på SCA College of Arms on the Web är mycket bra och här finns även mer ingående information om regler och vad du ska tänka på.

Källorna på internet är ju baserade på böcker och arkivmaterial och biblioteket är ett bra ställe att gå till. Vilka böcker man ska börja med är lite svårt att säga eftersom det beror helt på vilken kultur och tid du är intresserad av. Undvik dessa namnkällor och babynamnböcker i allmänhet.

Du ska även undvika namn som är stötande (sexistisk, rasistisk etc) och även namn som är förknippade med någon känd person.

Hur kan jag  se att det namn jag vill använda inte redan används av någon annan?

I databasen OandA (”The SCA Ordinary and Armorial”) finns alla registrerade namn och vapen i SCA lagrade. Tumregeln är att man får ha samma efternamn eller förnamn men inte bäggedera. Använd formuläret 3. Name Pattern Search Form.

Vad betyder att namnet ”får inte påstå någonting speciellt om dig själv”?

Det betyder att namnet man väljer kan inte anta att man är anknuten till berömda personligheter eller att man har titlar, en speciellt rang, gudomligt ursprung eller trollkrafter.

Mer information kan du hitta i denna guide.